Miejsce, gdzie rozwija się innowacja

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została założona w 1986 roku. Pierwotnie specjalizowała się w produkcji leków ginekologicznych i sprzętu medycznego. Dziś firma jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych pacjentom w ponad 40 krajach na świecie. Adamed posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Od kilkunastu lat prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, w ciągu ostatnich 5 lat przeznaczając na ten cel ponad 200 mln złotych. Tworzy także konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi w kraju i za granicą. Od ponad 27 lat Grupa Adamed skutecznie umacnia swoją pozycję w branży farmaceutycznej. Strategia rozwoju firmy koncentruje się na dalszej internacjonalizacji działalności, rozwoju projektów innowacyjnych i wzmacnianiu działalności R&D, a także na dywersyfikacji portfolio produktowego w kierunku leków dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety. W 2010 r. Grupa Adamed dokonała udanej akwizycji Polfy Pabianice oraz spółki Agropharm, co doprowadziło do utworzenia jeszcze w tym samym roku Grupy Adamed. Firma nie wyklucza także akwizycji kolejnych perspektywicznych spółek. Dziś w skład Grupy Adamed wchodzą: Adamed, Adamed Pharma, Polfa Pabianice oraz Adamed Consumer Healthcare (spółka stworzona po akwizycji Agropharmu). Kolejne lata to czas usprawniania działalności operacyjnej, obejmujący m.in. custodia samsung outlet transformację Polfy Pabianice w nowoczesne centrum produkcyjno-logistyczne Grupy Adamed, wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających jakość i efektywność codziennej pracy, a także konsolidacja całego biznesu. Od momentu powstania do dzisiaj znacznie powiększyło się również portfolio Grupy Adamed, które liczy obecnie ponad 250 produktów nowej generacji, opracowanych w Polsce w oparciu o autorskie pomysły i polską myśl naukową.

Naukowcy pacjentom

Owocem współpracy naukowców Grupy Adamed i partnerów ze środowiska akademickiego było opracowanie wielu produktów według własnych patentów, z których dziś korzysta wiele milionów pacjentów w Polsce i za granicą. Przykładem tego jest polska amlodypina, z której korzysta dziś ponad 1,3 mln chorych przy 75 tysiącach osób, które wcześniej nie mogły sobie na nią pozwolić. Współpracując z Instytutem Farmaceutycznym, firma opracowała nową technologię syntezy olanzapiny – związku chemicznego znajdującego zastosowanie w leczeniu schizofrenii, psychoz i innych zaburzeń psychicznych. Efektem prac badawczych prowadzonych z Politechniką Warszawską było z kolei opracowanie formoterolu w inhalatorze, leku rozszerzającego oskrzela. Firma przyczyniła się także do opracowania leku, którego pojedyncza dawka zawiera mniej farmakologicznie nieaktywnych cząstek w stosunku do innych stosowanych wziewnie produktów zawierających flutykazon. malgorzata_adamkiewicz_01– Szczególny wymiar naszej działalności zajmuje obszar R&D, który sukcesywnie rozwijamy od początku istnienia firmy. Byliśmy pionierem w Polsce, gdy w 2001 r. rozpoczęliśmy prace badawcze nad innowacyjnymi lekami. cover custodia huawei Zaledwie kilka lat później, w 2005 roku, zainicjowaliśmy utworzenie jednego z pierwszych konsorcjów naukowo-przemysłowych. Dzięki tej współpracy ponad 150 ekspertów z wiodących polskich uczelni i instytutów badawczych może dziś uczestniczyć w prowadzonych przez nas projektach. Obecnie w Grupie Adamed prowadzimy dwa zaawansowane programy badawcze, które dotyczą obszaru onkologii i neuropsychiatrii. Nasi współpracownicy angażują się w ich rozwój na każdym szczeblu – od opracowania koncepcji, zaprojektowania molekuł, po zaawansowane prace rozwojowe – wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, dyrektor generalny Grupy Adamed. custodia iphone

Liczne patenty, częste nagrody

Obecnie Grupa Adamed udostępnia leki na przewlekłe choroby cywilizacyjne we wszystkich obszarach terapeutycznych, takich jak: kardiologia, pulmonologia, gastroenterologia, ginekologia, choroby ośrodkowego układu nerwowego, a także okulistyka, pediatria i onkologia. custodia samsung Jedynie w ciągu ostatnich 16 lat Grupa Adamed dokonała łącznie 36 zgłoszeń patentowych w działalności innowacyjnej, 39 zgłoszeń w działalności generycznej, a dodatkowo obecnie w trakcie rozpatrywania znajduje się kolejne 17 zgłoszeń międzynarodowych. Poza bogatą ofertą leków na receptę (Rx), w swoim portfolio Grupa Adamed ma produkty dostępne bez recepty (OTC), do których należą m.in. custodia samsung outlet uroFuraginum, Ibupar, Flexinovo, Pyramidon, Anapran Neo i Nervomix. Firma jest również producentem znanych kosmetyków marki Oeparol – preparatów do kompleksowej pielęgnacji twarzy i ciała, wytwarzanych w oparciu o olej z wiesiołka, tłoczony we własnych zakładach produkcyjnych. Działalność Grupy Adamed została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami. huawei custodia outlet Firma została nagrodzona między innymi tytułami: „Rynkowego Lidera Innowacji”, „Innowatora WPROST” oraz „Rzetelni w Biznesie”. Ponadto w 2012 roku została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, zwanej Polskim Noblem Gospodarczym. Otrzymała również nominację w polskiej edycji międzynarodowego konkursu Prix Galien, ze względu na badania prowadzone w ramach projektu onkologicznego pn.