Niesteroidowe leki przeciwzapalne w grupie pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

NLPZ, to popularny i dość często używany skrót oznaczający Niesterydowe Leki PrzeciwZapalne. Jest to dość duża grupa obejmująca leki takie jak najlepiej znane pacjentom naproksen, ibuprofen, diklofenak, kwas acetylosalicylowy, zwyczajowo nazywany aspiryną, a także wiele innych substancji takich jak piroksikam, niemesulid czy na przykład celekoksyb. Większość z tych substancji dostępna jest w różnych dawkach i pod wieloma nazwami handlowymi. NLPZ wykazują między innymi działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, co sprawia, że są użyteczne w przypadku wielu sytuacji.

Mature Man - Heart Attack

Dlaczego należy wybierać naproksen dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego? – punkt widzenia kardiologa.

Łatwa dostępność, także w postaci preparatów dostępnych bez recepty oraz szerokie wskazania do stosowania sprawiają, że niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią jedne z najczęściej stosowanych obecnie leków. NLPZ stanowią dużą, heterogenną grupę różniącą się nie tylko stopniem działania przeciwbólowego, przeciwzapalnego oraz przeciwgorączkowego, ale także profilem działań niepożądanych. Dwie najczęściej występujące grupy zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem omawianych leków stanowią dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, w tym krwawienia oraz zwiększanie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Te ostatnie, między innymi z uwagi na częste występowanie w populacji czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, są przedmiotem wielu badań i analiz mających na celu ustalenie profilu bezpieczeństwa poszczególnych substancji w grupie pacjentów z podwyższonym profilem ryzyka.