Y

Jak poradzić sobie z ZUM?

Zakażenie dolnego odcinka układu moczowego to zapalenie pęcherza moczowego lub cewki moczowej. Do jego rozwoju najczęściej prowadzi utrudniony odpływ moczu.

Bakterie chorobotwórcze zasiedlają układ moczowy przede wszystkim drogą wstępującą, czyli poprzez cewkę moczową. Ze względu na budowę anatomiczną do zakażenia dochodzi znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Zakażenie dolnych dróg moczowych u kobiet

Liczba przypadków objawowego zakażenia ulega istotnemu zwiększeniu po rozpoczęciu współżycia. U kobiet aktywnych seksualnie zakażenie stwierdza się nawet 50 razy częściej niż u mężczyzn1. Aż 50-60% kobiet będzie miało przynajmniej raz w życiu co najmniej jeden epizod ZUM2.

Zakażenie dolnych dróg moczowych u mężczyzn

Ostre, niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych u mężczyzn występują wyjątkowo3. Odmienne warunki anatomiczne oraz właściwości bakteriobójcze wydzieliny gruczołu krokowego efektywnie zapobiegają rozwojowi infekcji.

Zakażenie dolnych dróg moczowych u dzieci

Objawowe zakażenie dróg moczowych w wieku niemowlęcym występuje częściej u chłopców, natomiast po ukończeniu pierwszych 12 miesięcy życia istotnie częściej chorują dziewczynki.

Przyczyny

Do czynników predysponujących należą: starszy wiek, kamica moczowa, cukrzyca, leczenie immunosupresyjne, niedawna instrumentacja w układzie moczowym (cystoskopia, cewnikowanie), czy też u mężczyzn łagodny rozrost gruczołu krokowego1. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi niepowikłanego i nawracającego zapalenia pęcherza moczowego są bakterie: Escherichia coli (70-95% przypadków)1,3.

Objawy

Wśród miejscowych objawów można wyróżnić: bolesne oddawanie moczu (dyzuria), mimowolne oddawanie moczu, częstomocz, konieczność wstawania w nocy w celu oddania moczu (nykturia), ból okolicy nadłonowej, wyciek z cewki moczowej czy też cuchnący zapach moczu. Natomiast objawy ogólne, takie jak gorączka lub nudności/wymioty, występują przede wszystkim w zakażeniach górnego odcinka układu moczowego.

Jak leczyć?

W przypadku niepowikłanego ostrego zapalenia pęcherza moczowego zwykle nie wykonuje się badań obrazowych ani posiewu moczu. Do leków pierwszego wyboru w tej jednostce chorobowej zalicza się: furazydynę, kotrimoksazol, trimetoprim oraz fosfomycynę4. W przypadku nawracającego zapalenia pęcherza moczowego najczęściej stosuje się te same leki co w ostrym zapaleniu, ale dłużej, bo nawet do dwóch tygodni.

Co to jest furagina?

Obecnie w Polsce furagina (furazydyna) dostępna jest bez recepty, co bez wątpienia ucieszy tych, którzy mają problemy z zapaleniem układu moczowego. Jest to skuteczny chemioterapeutyk o szerokim spektrum działania. Cechuje się działaniem bakteriostatycznym, m.in. na Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus faecalis, Salmonella, Shigella, Proteus, Klebsiella, Escherichia oraz Enterobacter. Najsilniejszą aktywność furazydyna wykazuje w środowisku kwaśnym (pH 5,5), natomiast środowisko zasadowe osłabia jej działanie. Preparat ten, jak już wcześniej wspomniano, wskazany jest w leczeniu niepowikłanego zakażenia dolnych dróg moczowych (w tym nawracających zakażeń układu moczowego u kobiet i mężczyzn) wywołanych przez E. coli (1. dnia 100 mg 4 ×/d, następnie 100 mg 3 ×/d przez 7 dni). W przypadku wystąpienia przynajmniej 3 epizodów zakażenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy można zastosować profilaktykę ciągłą – stosowanie leku przeciwbakteryjnego w małej dawce przed snem codziennie5.

Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. Należy więc pamiętać o prostych, codziennych czynnościach, które minimalizują ryzyko zakażenia. Fundamentalną zasadą jest zachowanie higieny intymnej, picie odpowiedniej ilości płynów i niewstrzymywanie moczu.

 

1Zakażenia układu moczowego, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2Zakażenia układu moczowego. Od infekcji do dializoterapii., lek. med. Robert Małecki w: Medycyna i Pasje, luty 2009.
3Zakażenie układu moczowego, w: Przegląd Urologiczny 2006/04 (38), prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski
4Medycyna praktyczna, Zakażenia układu moczowego, (www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.8.1 z dn. 01,10,14r.)
5Odnośnik http://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=2163 (Medycyna Praktyczna, Indeks Uniwersalny, Leki, Furaginum)

Zdrowie